woj. pomorskie – Harmonogram konkursów na rok 2015

21 maja 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego zmienił uchwałę w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2015 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020(uchwała nr 435/43/15).

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2015 rok w ramach RPO WP 2014-2020 będzie podlegał dalszemu uszczegółowieniu wraz z postępem realizacji RPO WP 2014-2020.

Załącznik:

Harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WP 2014-2020 na rok 2015

Źródło: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/zmiana-harmonogramu-naboru-wnioskow-w-trybie-konkursowym-na-2015-rok