woj. podlaskie – Harmonogram konkursów na rok 2015

W dniu 21 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 37/375/2015 przyjął harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram obowiązuje od 21 kwietnia 2015 r.

 

Załącznik:

Harmonogram naboru wniosków w ramach RPOWP 2014-2020 na rok 2015 

 

Źródło: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/harmonogram_naborow_wnioskow/harmonogram-naborow-wnioskow.html