woj. opolskie – Harmonogram konkursów na rok 2015

Informujemy, iż 16 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2015r. – wersja nr 3 oraz Wieloletni plan naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – wersja nr 2(wcześniej: Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020)

 

Załącznik:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WO 2014-2020 na rok 2015

 

Źródło: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=15033