Wewnętrzny Panel Ekspertów ds. Inwestycji

Wewnętrzny Panel Ekspertów ds. Inwestycji

Skuteczne rozwiązanie dla Państwa inwestycji lub działań B+R.

Przed przystąpieniem do współpracy w pierwszej kolejności sprawdzamy możliwość jak i stopień prawdopodobieństwa pozyskania dofinansowania na zadany przez Klienta temat.

W sposób obiektywny, wykluczając ocenę subiektywną, na którą nikt z nas nie ma wpływu, oceniamy szanse oraz wskazujemy rozwiązania wzmacniające dany projekt, tak aby uzyskał dofinansowanie.

Dla projektów powyżej 10 mln zł, stanowiących temat strategiczny dla danego regionu Polski, lobbujemy w imieniu naszych Klientów w Instytucjach Zarządzających.

Nasi eksperci jak i koledzy i koleżanki współpracujące z polskich Instytutów technologicznych oceniają jego wykonalność techniczną, finansową oraz możliwość faktycznego pozyskania dotacji.

Nie podpisujemy umów z Przedsiębiorstwami, których tematy inwestycyjne czy B+R po naszej analizie nie mają szans przejścia pozytywnego merytorycznego!!!