Sprzedaż patentów i rozwiązań technologicznych instytutów

Z myślą zapewnienia Klientowi pełnej usługi doradczej, nasza spółka współpracuje z Instytutami, Ośrodkami Badawczo-Rozwojowymi oraz uczelniami wyższymi w ramach przygotowania opinii o innowacyjności, które są niezbędne Beneficjentom w aplikowaniu do konkursów o środki z UE.
Ponadto w oparciu o powyższą współpracę możemy zaproponować Państwu również pomoc w pozyskaniu patentów, wyników badań oraz innych rozwiązań, które dzięki środkom z powyższych konkursów będą mogłyby znaleźć zastosowanie w Państwa przedsiębiorstwie

Oferujemy Państwu:

  1. Zakup prac badawczych gotowych
  2. Zlecenie prac badawczo rozwojowych
  3. Zakup ekspertyz
  4. Zakup konsultacji
  5. Bieżące płatne i bezpłatne konsultacje technologiczne
  6. Patenty gotowe zarejestrowane
  7. Opracowania wstępne do patentu
  8. Możliwość współpracy w ramach wspólnych projektów badawczych na zasadach partnerstwa
  9. Zakup częściowych prac badawczych
  10. Współfinansowanie prac nad wprowadzenie patentów

W ramach współpracy nasi Klienci są bezpośrednio obsługiwani przez wskazane osoby z danej jednostki

www.techpatent.pl