RPO WM 3.3 – Konkurs dla Mazowsza OGŁOSZONY!

RPO WM 3.3 – Konkurs dla Mazowsza OGŁOSZONY!

Posted by bwc in mazowieckie, News 07 lis 2016

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż konkurs dla województwa mazowieckiego został już ogłoszony!

 

RPO WM 3.3 – Innowacje w MŚP

Nabór do działania przeprowadzony będzie od dnia 28 listopada 2016 – 31 stycznia 2017!

 

Kto może składać wnioski? W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Na co można otrzymać dofinansowanie? Interwencja w ramach konkursu ukierunkowana będzie na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej tych firm, w tym prowadzące do zwiększenia zatrudnienia.W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

–        rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R;

–        realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 4 000 000,00 PLN
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 13 500 000,00 EUR (58 137 750,00 PLN)

 

Pozostałe informacje na temat konkursu, jak również wszelkie informacje na temat możliwości współpracy uzyskają Państwo poprzez kontakt z naszą firmą!

mail: biuro@bwcdotacje.eu lub biuro@bwc.org.pl
kontakt telefoniczny: 22 400 52 88 / 22 400 28 06 / 537 985 222

 

Zapraszamy do współpracy!

Zespół BWC

 

Źródło: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/3-3-innowacje-w-msp-typ-projektow-wprowadzanie-na-rynek-nowych-lub-ulepszonych-produktow-lub-uslug-poprzez-wdrozenie-wynikow-prac-b-r.html

Sorry, the comment form is closed at this time.