Pozyskiwanie Dotacji z UE Inwestycje i B+R

ue-dotacje-bwc

Zajmujemy się profesjonalnym i skutecznym opracowywaniem dokumentacji aplikacyjnych o dotacje z Unii Europejskiej na inwestycje w innowacyjne produkty i usługi oraz prace badawczo-rozwojowe. Do naszych kompetencji należy również zarządzanie i rozliczanie projektów po pozyskaniu dofinansowania.

– Nasze ponad 13 letnie doświadczenie i obsługa znaczących na rynku europejskim firm, świadczy o naszej skuteczności i wiarygodności.
– Posiadamy również akredytację PARP w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania otrzymaną już w 2004 roku.
– Dla tematów inwestycyjnych lub B+R powyżej 10 mln zł prowadzimy lobbing na rzeczy danego projektu w odpowiednich Instytucjach!!!
– Pozyskaliśmy ponad 3,5 MLD zł dotacji dla naszych Klientów

Chcesz się dowiedzieć, czy Twój projekt ma szansę na dotację? Napisz do nas, a zrobimy dla Ciebie bezpłatną analizę: biuro@bwcdotacje.eu,  tel. +48 22 400 52 88 / +48 22 400 28 06.

 

Nasza oferta dotyczy kompleksowej obsługi od weryfikacji założeń do końcowego ostatecznego rozliczenia. Poprowadzimy dla Państwa cały proces pozyskania dotacji, w ramach dwóch etapów współpracy:

 

I. Po podpisaniu umowy współpracy

1.   Bieżąca analiza planowanych inwestycji wraz z monitoringiem programów unijnych;

a. dopasowanie odpowiedniego programu unijnego do określonego projektu

b. pomoc w przygotowaniu harmonogramu czasowo – rzeczowo – finansowego

2.    Przygotowanie koncepcji badań z wybranym instytutem niezbędnych do sporządzenia opisów technicznych części biznesplanów

3.   Pomoc w pozyskaniu promesy kredytowej (na życzenie Klienta)

4.    Przygotowanie wniosku aplikacyjnego, biznesplanu (bądź też studium wykonalności) z wykorzystaniem kompletnej dokumentacji badawczo-rozwojowej oraz niezbędnymi załącznikami do wybranego programu

5.    Monitoring oceny projektu złożonego do Instytucji Oceniającej takich jak: dokonywanie poprawek i uzupełnień w dokumentacji aplikacyjnej w przypadku ich wystąpienia

 

II. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie – rozliczenie projektu (opcjonalnie na życzenie Klienta)

1.   Monitoring realizacji inwestycji w zakresie zgodności z obowiązującymi w ramach rozliczenia procedurami: zasad gromadzenia dokumentacji, opisywania księgowego;

2.   Obsługa marketingowa projektu (zgodnie z wytycznymi UE)

3.   Sporządzanie sprawozdań okresowych (półrocznych/kwartalnych); przygotowanie wniosków rozliczeniowych zaliczkowych, refundacyjnych i końcowych

4.   Uczestnictwo podczas kontroli realizacji projektu

5.   Przygotowanie pism związanych z realizacją projektu do Instytucji Pośredniczącej.

 

Dlatego warto jest pracować z nami, jeżeli chcesz pozyskać finanse, a nie je wydać!!!

– 13 lat doświadczenia        

– ponad 1100 zrealizowanych projektów              

– 99% skuteczności

 

Współpracujemy z ponad 50-cioma różnymi instytutami, politechnikami i uniwersytetami w celu świadczenia kompleksowej usługi doradczej. Pośredniczymy w sprzedaży patentów i rozwiązań technologicznych naszych wynalazców oferując je zarówno polskim, jak i zagranicznym przedsiębiorcom.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: biuro@bwcdotacje.eu, tel. +48 22 400 52 88 / +48 22 400 28 06.