Pośrednictwo kredytowe i leasingowe

W celu zapewnienia naszym klientom kompleksowej obsługi doradczej, podjęliśmy współpracę z wieloma bankami, oferującymi leasingi oraz kredyty a także zakładami ubezpieczeniowymi

W naszej ofercie dla firm znajdą Państwo:

 • Kredyty obrotowe
  Kredyt bankowy, który przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. na zakup wyposażenia czy towaru.
  Są to kredyty udzielane przez banki na finansowanie działalności eksploatacyjnej kredytobiorcy, są utożsamiane z kredytami krótkoterminowymi, dla których okres spłaty nie przekracza roku.
 • Kredyty inwestycyjne
  To wsparcie dla przedsięwzięć i planów ekspansji firmy.
  Kredyt może być przeznaczony na:

  • inwestycje materialne – np. na budowę, modernizację i remont obiektów, zakup linii technologicznych, nieruchomości, pojazdów związanych z działalnością gospodarczą itp.
  • inwestycje niematerialne – np. na zakup koncesji, licencji, znaków towarowych, patentów itp.
 • Leasing
  Leasing nieruchomości – zarówno tych będących własnością Klienta (leasing zwrotny) jak i tych będących w budowie.
  Leasing ruchomości – możliwość finansowania:

  • – środków transportu,
  • – maszyn i urządzeń produkcyjnych,
  • – sprzętu biurowego.
 • Faktoring
  Oferta kilkunastu instytucji faktoringowych w jednym miejscu:

  • – faktoring z regresem,
  • – faktoring bez regresu,
  • – eksportowy,
  • – odwrotny,
  • – samorządowy.
 • Rozwiązania dla małych, dużych i średnich firm.