POIR 3.2.1 – zmiany w kryteriach programu!

POIR 3.2.1 – zmiany w kryteriach programu!

Posted by bwc in Konkursy krajowe, News 26 lip 2017

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować Państwa, iż Komitet Monitorujący programu Inteligentny Rozwój zatwierdził zmienione kryteria dla poddziałania

harmonogram-poir-2015
POIR 3.2.1  Badania na rynek

 

Wprowadzono zmiany, które powinny ułatwić aplikowanie, szczególnie mikro i małym przedsiębiorcom, dla których:

   * obniżono minimalną wartość kosztów kwalifikowanych z 10 mln zł do poziomu 5 mln zł,

   * obniżono do 600 tys. zł wymaganą kwotę przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym min.12 m-cy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie wsparcia.

Ponadto dla wszystkich aplikujących:

   * zastosowano preferencje (w miejsce obowiązku) dla projektów pozytywnie oddziałujących na zrównoważony rozwój,

   * zmieniono punktację w kryterium „Przygotowanie projektu do realizacji”, w którym aż 2 dodatkowe punkty mogą uzyskać projekty, które są w pełni przygotowane do wdrażania już w momencie aplikowania, tj. posiadają pozwolenie na inwestycję lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo zaświadczenie o braku konieczności uzyskania takich decyzji czy pozwoleń.

Instytucja zwraca również uwagę  uwagę na możliwość organizacji konkursów dedykowanych z przeznaczeniem na projekty realizowane w lokalizacjach wymagających dodatkowej interwencji. Konkretne lokalizacje będą określane w regulaminie konkursu dedykowanego.

Jednocześnie wprowadzono nowe kryterium formalne – specyficzne „Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie w konkursach równoległych”.

Przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacji produktowych będących wynikiem przeprowadzonych samodzielnie (lub zleconych) prac B+R, którzy chcieliby uzyskać wsparcie ze środków Poddziałania 3.2.1 POIR, Badania na rynek zapraszamy do składania projektów.

Ogłoszenie naboru planowane jest 2 sierpnia br, termin składania wniosków: 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. 

Konkurs jest podzielony na etapy, które kończą się odpowiednio 31 października i 31 grudnia br.

Przygotowując projekty zachęcamy do równoległego wnioskowania o pozwolenie na inwestycję lub decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych , co ułatwi uzyskanie dofinansowania oraz przyspieszy wdrożenie i rozliczenie projektu.

Po więcej informacji na temat konkursów, jak również oczywiście w przypadku chęci aplikowania serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą firmą.

Mail: biuro@bwcdotacje.eu lub biuro@bwc.org.pl

Kontakt telefoniczny: 22 400 52 88 / 22 400 28 06 / 534 705 111 / 537 985 222

Zapraszamy do współpracy!

Zespół BWC

Źródło: https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

Sorry, the comment form is closed at this time.