woj. kujawsko-pomorskie – Harmonogram naborów na rok 2015

Zarząd Województwa ustalił harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok.

Terminarz dotyczy projektów, które będą składane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uzgodniony w drodze negocjacji z Komisją Europejską projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został przesłany do Komisji Europejskiej celem ostatecznego zatwierdzenia. Jego akceptacja przez KE pozwoli na uruchomienie środków unijnych z nowej perspektywy w 2015 r.

Harmonogram naborów wniosków zostanie uszczegółowiony po wydaniu decyzji Komisji Europejskiej o przyjęciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa przyjął harmonogram uchwałą nr 49/1649/14 z 26 listopada 2014 r.