woj. małopolskie – Harmonogram konkursów na rok 2015

14 maja 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Ponadto Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewódzkiego Małopolskiego informuje, że planowany termin naborów określony w harmonogramie jest rozumiany jako termin ogłoszenia naboru.

 

Załącznik:

Harmonogram naboru do konkursów w ramach RPO dla woj. małopolskiego na rok 2015

 

Źródło: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/harmonogram-naboru-wnioskow