woj. mazowieckie – Harmonogram konkursów na rok 2015

12 maja Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Załącznik:

Harmonogram naboru do konkursów w ramach RPO WM na rok 2015

 

Źródło: https://funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/harmonogram-naborow-na-projekty-w-trybie-konkursowym-na-2015-r.html