woj. łódzkie – Harmonogram konkursów na rok 2015

21 maja 2015 r. mocą Uchwały nr 538/15 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2015 rok.

 

Załączniki:

Harmonogram naboru wniosków w ramach RPO dla województwa łódzkiego na rok 2015

Źródło: http://rpo.lodzkie.pl/component/content/index.php?option=com_content&view=article&id=104