woj. świętokrzyskie – Harmonogram konkursów na rok 2015

Uprzejmie informujemy, iż 2 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 429/15 przyjął zaktualizowany harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

Harmonogram RPOWŚ 2014 – 2020 na rok 2015

 

Źródło: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/index.php/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/109-harmonogram-naborow-wnioskow-2015-z-24-06-2015