woj. wielkopolskie – Harmonogram konkursów na rok 2015

W dniu 16 czerwca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 654/2015 przyjął zmiany do harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO2014+ na rok 2015.

W harmonogramie wskazano terminy (kwartały), w których ukażą się ogłoszenia o konkursach. Jest to równoznaczne z rozpoczęciem naboru w rozumieniu możliwości wpisywania wniosku roboczego w systemie LSI2014+.

 

Załączniki:

Zaktualizowany na październik:

Harmonogram naboru wniosków w ramach WRPO 2014+ na rok 2015 przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego (827.1 KB)

Źródło: http://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-wrpo-2014-z-8-pazdziernika-na-rok-2015-przyjety-przez-zarzad-wojewodztwa-wielkopolskiego