Harmonogram dla woj dolnośląskiego 2017

Szanowni Państwo,

21 listopada 2016 r. uchwałą nr 3009/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020 na rok 2017.

 

Załącznik:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na rok 2017

 

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2017-rok/