Handel międzynarodowy

Oferta dotyczy handlu on-line, jak i B2B, bezpośrednio z kontrahentami współpracującymi we wskazanych przez klienta krajach.

W ramach współpracy z międzynarodową spółką International Exclusive Trade przedsiębiorcom posiadającym najwyższej jakości produkty bądź usługi, oferujemy pośrednictwo w handlu międzynarodowym z partnerami m.in. z Arabii Saudyjskiej, Ameryki Płd., Afryki, Rosji.
Usługa w ramach handlu zagranicznego polega m.in. na:
  1. Przeprowadzenie wstępnego audytu u Klienta. Weryfikacja oferowanych przez Klienta produktów bądź usług, które mają stanowić cel sprzedaży zagranicznej. Weryfikacja pod kątem, jakości wykonania, certyfikatów, stanu produkcyjnego i osobowego Klienta.
  2. Weryfikacji obecnych rynków eksportowych w celu uniknięcia dublowania sprzedaży.
  3. Określenie zakresu prac wspólnych – podział zadań pomiędzy Klientem, a nami.
  4. Weryfikacja potencjalnych Kontrahentów.
  5. Organizowanie spotkań już z konkretnie wybranymi firmami zainteresowanymi zakupem.
  6. Ostateczna weryfikacja kontrahenta pod względem wiarygodności oraz wypłacalności
  7. Doprowadzenie do podpisania kontraktu.