News

DEMONSTRATOR +

24 paź 2014 Posted by admin in Bez kategorii, News

Cel działania Głównym celem działania Demonstrator+ jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć badawczych w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego również przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej. Przedmiot dofinansowania Badania przemysłowe i prace rozwojowe, ukierunkowane na poszukiwanie nowych rozwiązań i…

INNOLOT

24 paź 2014 Posted by admin in Bez kategorii, News

Cel działania Program sektorowy INNOLOT ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a grupą stowarzyszeń firm lotniczych reprezentujących Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa. Przedmiot dofinansowania Beneficjenci konsorcja…

INNOMED

24 paź 2014 Posted by admin in Bez kategorii, News

Cel działania Program sektorowy INNOMED ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a grupą przedsiębiorstw stowarzyszonych w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny. Główny cel programu…