News

POIŚ – Największy program na lata 2014-2020 przyjęty przez Komisję Europejską

19 gru 2014 Posted by bwc in Bez kategorii, News

– Podobnie jak w jego poprzednik w mijającej perspektywie, Program Infrastruktura i Środowisko będzie największym źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną.  Przeznaczymy je także na ochronę zdrowia i kulturę – powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. Budżet programu wynosi…

Ponad 8 mld zł na rozwój Polski Wschodniej

19 gru 2014 Posted by bwc in Bez kategorii, News

Miliardy dla Polski Wschodniej na lata 2014-2020 już pewne. Komisja Europejska zatwierdziła wart 2 mld euro Program Polska Wschodnia (PO PW) dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. PO PW 2014-2020 jest dodatkowym instrumentem wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego tego makroregionu. Przyczyni się do…

System instytucjonalny Programu Inteligentny Rozwój

17 gru 2014 Posted by bwc in Bez kategorii, News

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podpisała 17 grudnia 2014 r. porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Funkcje tzw. Instytucji Pośredniczących, pełnić będą Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Stroną porozumienia z NCBiR jest również Minister Nauki i…

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – stan na 15 grudnia 2014 r.

16 gru 2014 Posted by bwc in Bez kategorii, News

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podane terminy odnoszą się do Priorytetów i Działań, w ramach których przewidziany został tryb konkursowy. Natomiast w przypadku Działań, dla których przewidziano…

Stan negocjacji programów na lata 2014-2020

15 gru 2014 Posted by bwc in Bez kategorii, News

Polska oficjalnie przekazała Komisji Europejskiej wszystkie programy na lata 2014-2020. Dwa z nich – Polska Cyfrowa oraz Pomoc Techniczna – zostały już zaakceptowane. Negocjacje programów krajowych rozpoczęły się w  lipcu br. Komentarze KE do programów regionalnych zostały przekazane stronie polskiej w sierpniu br. We wrześniu…

Nowy PROW na lata 2014-2020 – Zatwierdzony

12 gru 2014 Posted by bwc in Bez kategorii, News

Komisja Europejska zatwierdziła 12 grudnia br. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Polska jest jednym z trzech krajów, które zakończyły negocjacje. W ramach PROW 2014-2020 do wykorzystania będzie łącznie 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe). MRiRW Źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/nowy-prow-na-lata-2014-2020-zatwierdzony.html

Inteligentny Rozwój – Informacja prasowa, 10 grudnia 2014 r.

10 gru 2014 Posted by bwc in Bez kategorii, News

Inteligentny Rozwój Informacja prasowa, 10 grudnia 2014 r. Najważniejszym założeniem PO IR jest wsparcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców i sektor nauki oraz wdrożenie ich wyników na rynek. – Program ma umożliwić skuteczne przejście „od pomysłu do rynku”, poprzez przekształcanie pomysłów w niespotykane dotąd produkty, usługi…

Krajowa inteligentna specjalizacja

08 gru 2014 Posted by bwc in Bez kategorii, News

W dniu 8 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Program Rozwoju Przedsiębiorstw, którego integralną część stanowi Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) [pobierz].Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym (obszary B+R+I) oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji. Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem otwartym,…

Kończą się negocjacje nowego RPOWP 2014-2020

06 gru 2014 Posted by bwc in Bez kategorii, News

5 grudnia, Zarząd Województwa przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, wypracowany podczas negocjacji z Komisją Europejską. Teraz, w ciągu 5 dni, KE ma prawo zgłosić jeszcze ostateczne uwagi. I wszystko wskazuje na to, że na początku stycznia zatwierdzi nasz program. – Nasze negocjacje…

Małopolska zakończyła negocjacje RPO 2014-2020

02 gru 2014 Posted by bwc in Bez kategorii, News

Na realizację RPO dla Małopolski zostanie przeznaczone 2 878,2 mln euro. Przedstawiciele Województwa Małopolskiego, z marszałkiem Markiem Sową na czele, przeprowadzili w sumie trzy rundy negocjacyjne z Komisją Europejską w sprawie ostatecznego kształtu Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2014-2020. Te decydujące odbyły się właśnie…