News

RPOWM/1.5/1/2014 – Wydłużenie terminu realizacji projektów

28 sty 2015 Posted by bwc in Bez kategorii, News

Szanowni Wnioskodawcy, W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że prawdopodobne zakończenie oceny projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2014 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 nastąpi…

Przedłużenie terminu oceny merytorycznej RPOWM/1.5/1/2014

22 sty 2015 Posted by bwc in Bez kategorii, News

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie przedłużenia terminu oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej) oraz strategicznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2014 – Priorytet I…

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ­ tzw. „szybka ścieżka”

12 sty 2015 Posted by bwc in Bez kategorii, News

Już w kwietniu dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizowane będzie Poddziałanie 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw. „szybka ścieżka” Celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w…

NCBR ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 roku

12 sty 2015 Posted by bwc in Bez kategorii, News

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować Państwa, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło już harmonogram naborów wniosków na rok 2015!   Siedemnaście programów i działań, w tym sześć nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 – 2020. NCBR ogłosiło wstępny harmonogram naborów…

RPO woj. Łódzkiego 2014-2020 zatwierdzony przez KE!

08 sty 2015 Posted by bwc in Bez kategorii, News

Pod koniec grudnia 2014 r. komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu zatwierdziła w imieniu Komisji Europejskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa  Łódzkiego na lata 2014-2020  jest programem dwufunduszowym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz Europejskiego Funduszu…

Wielkopolski RPO 2014+ – zatwierdzony przez Komisję Europejską

03 sty 2015 Posted by bwc in Bez kategorii, News

W środę 17 grudnia, Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu, zatwierdziła w imieniu Komisji Europejskiej Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. To jeden z pierwszych programów regionalnych w Europie, który został przyjęty przed końcem tego roku. Było to możliwe dzięki wcześniejszym wysiłkom przygotowawczym i…

Nowy wiceminister infrastruktury i rozwoju

02 sty 2015 Posted by bwc in Bez kategorii, News

Waldemar Sługocki zostanie nowym wiceministrem infrastruktury i rozwoju w randze sekretarza stanu. W latach 2010-2011 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i nadzorował inwestowanie środków unijnych m. in. z programów Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki. Będzie odpowiedzialny za wdrażanie programu Infrastruktura i Środowisko,…

Mazowsze i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nawiązują współpracę

02 sty 2015 Posted by bwc in Bez kategorii, News

Mazowsze stawia na współpracę z naukowcami. Wspieranie rozwoju nauki i postępu technologicznego oraz pogłębienie współdziałania między sferami nauki i gospodarki to główne założenia porozumienia zawartego pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Deklarację współpracy ze strony województwa podpisał członek zarządu Wiesław Raboszuk,…

Program Regionalny Województwa Śląskiego zatwierdzony przez Komisję Europejską

22 gru 2014 Posted by bwc in Bez kategorii, News

18 grudnia 2014 r. unijna Komisarz ds. Polityki Regionalnej – Corina Cretu złożyła podpis pod dokumentem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oznacza to, że po wielomiesięcznych pracach nad dokumentem i fazie konsultacyjnej, podczas której przeanalizowano kilkaset uwag wysłanych w trybie roboczym pomiędzy zespołem…

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską

19 gru 2014 Posted by bwc in Bez kategorii, News

17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Decyzję podpisała Marianne Thyssen komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności na rynku pracy. PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa…